Benidorm Beaters

benidorm beaters

Geflipte , superhippe oudjes veroveren Vlaanderen met hun muzikale fratsen.
Ze gaan hun gang door heel het land , en je weet gewoon…
dat de derde leeftijd , keer op keer , voor verbaasde blikken zal zorgen.

Boemshakelaaa !!!

benidorm beaters  is te boeken met 2 of 3 trommelaars.